Khảo Sát Trải Nghiệm Khách Hàng

Cảm ơn bạn đã dành thời gian hoàn thành Khảo sát Trải nghiệm Khách hàng của chúng tôi!

Để bắt đầu, vui lòng cho chúng tôi biết một số chi tiết từ biên nhận của bạn.

/ /

:

 

Khi hoàn thành khảo sát, bạn sẽ được cấp một mã xác nhận, bạn có thể dùng mã này để đổi quà tặng được in trên thư mời khảo sát của bạn.

Công ty này và đơn vị xử lý dữ liệu của công ty là Service Management Group, LLC (“SMG”), muốn thu thập dữ liệu từ máy tính và trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP và miền của bạn, thông tin cookie và các thuộc tính phần mềm và phần cứng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để giúp dễ dàng giao tiếp giữa thiết bị của bạn và hệ thống của chúng tôi, chuyển phát khảo sát, bảo đảm tính toàn vẹn của khảo sát, phát hiện và ngăn ngừa gian lận, tiến hành nghiên cứu thị trường, quản lý và cải tiến trang web và các ứng dụng của chúng tôi, và phân tích việc sử dụng và cải tiến cũng như tăng cường các Dịch vụ SMG. SMG xử lý dữ liệu thu thập tại Hoa Kỳ. Các thông tin thêm về thực hành quyền riêng tư của SMG có tại liên kết dưới đây. Bằng cách bấm vào "Tiếp tục" bạn đồng ý với việc sử dụng cookie và các công nghệ thu thập dữ liệu khác của SMG.